Retrieverkurs
2005 Copyright Sætre Bruk AS
Vi har våtmarksområder som er svært attraktivt for hundetrening
og arrangering av kurs for etthvert behov for retrievere.

Ta kontakt!
Vi har apporteringsvilt.