STARTSIDEN
2005 Copyright Sætre Bruk AS
Fiskekort skaffes på:

Inatur.no(sætre bruk)
eller vipps til 140170
Årskort kr 260,-
Dagskort kr 60,-
Merk med "fisk"

Vi har tørr bjørkeved på lager
Ta kontakt med Linda
på tlf. 94873993