ANDEJAKT
2005 Copyright Sætre Bruk AS

ANDEJAKT


Vi kan tilby jakt på kveldstrekk.
Det være seg jentegrupper, ungdomsgrupper,
vennegjenger, familiegrupper eller enkeltpersoner.
Ta kontakt: erichmm@online.no