2005 Copyright Sætre Bruk AS
Vi tilbyr ferskvannsfiske av ørret, røye, gjedde og abbor i
Mørkvann, Nåbyvann, Langevann, Skoklevannene,
Stikkvann, Lille Stikkvann og Ålbyvannet.
Det er kun stangfiske (ispilke på vinteren) som er tillatt.
Gå inn på Nibio gårdskart og finn vannene der.

Ferskvannsfiske
Fiskekort kan kjøpes på Inatur.no (søk på sætre bruk) med sms
Døgnkort   Send FISKEKORT CAA10 til  2377     kr 60
Årskort   Send FISKEKORT CAA12 til 2377  kr 260
Vipps til 140170 hhv kr 60,- /260,- (tekst med fiskekort)