2005 Copyright Sætre Bruk AS
Rådyrjakt
RÅDYRJAKT

Det er mulighet for å leie rådyrjakt med hytte hos Sætre Bruk A/S til forskjellige tider:
Bukkejakt er i tiden 10. august - 24. september.
Guidet bukkejakt hvis ønskelig.
Guidet rådyrjakt med hunder for grupper mellom 4 - 10 personer.
Ordinær jakt med hund er i tiden 25. september - 23. desember.
Skogen er delt inn i jaktområder på ca 3000 da.